وكـالـة مـعـا الاخـبـارية - Oman - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

  • 2022-01-07Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
  • Địa chỉ trang web:www.maannews.net
  • IP máy chủ:104.21.233.161
  • Mô tả trang web:موقع اخباري فلسطيني يغطي الاحداث ساعة بساعة

tên miền:www.maannews.netĐịnh giá

Về 1000~20000

tên miền:www.maannews.netlưu lượng

557

tên miền:www.maannews.netTốt hay xấu

Danh vọng và sự giàu có. Sự thịnh vượng và giàu có Ji

trang mạng:وكـالـة مـعـا الاخـبـاريةTrọng lượng

2

trang mạng:وكـالـة مـعـا الاخـبـاريةIP

104.21.233.161

trang mạng:وكـالـة مـعـا الاخـبـاريةNội dung

وكـالـةمـعـاالاخـبـارية varapplication={}; application.langues={"ar":{"name":"Arabic","dir":"rtl","active":true}}; application.langue="ar"; application.url="/"; application.requestToken={"MHNHSUxHelFOc3pSdHZRdktKaTl3dz09":"VlVZZUNXWWs1YUpGSXhCV1h1VGZuZz09"}; application.requestToken.key="MHNHSUxHelFOc3pSdHZRdktKaTl3dz09"; application.requestToken.value="VlVZZUNXWWs1YUpGSXhCV1h1VGZuZz09"; if(typeofapplication.translations==='undefined'){application.translations={};}application.translations['admin']={ auth:{notification:{load_more:"عرضالمزيد",no_notifications:"ليسلديكأيةتنبيهاتحتىالآن."}}}window._is_mobile=false;window.loadedItemsIds={};*{/*max-width:100%;*/}الثلاثاء:05/12/2023بتوقيتالقدسالشريفالبثالمباشرمنصةالشكاوىالقائمةالرئيسيةمحليالقدسالخليلراماللهبيتلحمغزةجنينأريحانابلسقلقيليةسلفيتطوباسطولكرمفلسطين48فضائيةمعاالشتاتعربيودولياسرائيلياتأخــبـــــارالاقتصادكوروناإعلاناتتعازيتهانياعلاناتمبوبةسياراتملفاتمميزةوفيـاترياضةأسرىالـمرأةثــقــافةصحةوحياةمحاولاتأقلامتكنولوجياآخرالأخبارإسرائيلتدرسخطةلإغراقأنفاقغزةبمياهالبحرالكشفعنالاقتراحفيإسرائيل:صفقةمرنةتشملالمرضىوالقدامىوالامنيينحزباللهيعلنقصفآلياتعسكريةويوقعقتلىاسرائيليينقواتالاحتلالتقتحممخيمجنينواندلاعاشتباكاتالصحةالعالمية:تلقيناإخطارامنالجيشالإسرائيليبإزالةإمداداتنامنمستودعاتالطبيينفيجنوبغزةحماستحملالإدارةالأميركيةالمسؤوليةالكاملةلارتكابالاحتلالالمجازروالإبادةالجماعيةالولاياتالمتحدة:تحدثنامعإسرائيلحولمدةالعمليةالبريةالجيشالإسرائيلييعترفبنقلقواتالاحتياطمنغزةإلىالضفةقبل7أكتوبرالجيشالإسرائيلييقولأنهيستعدلعمليةبريةفيخانيونسورفحمصادرطبية:وقوعاصاباتفيبنينعيمبرصاصالاحتلالنيويوركتايمز:صواريخالقسامأصابتقاعدةإسرائيليةبهاصواريخذاتقدرةنوويةالهلالالأحمر:انقطاعالاتصالبشكلكاملمعغرفةالعملياتوطواقمنافيقطاعغزة الكشفعنالاقتراحفيإسرائيل:صفقةمرنةتشملالمرضىوالقدامىوالامنيينالكشفعنالاقتراحفيإسرائيل:صفقةمرنةتشملالمرضىوالقدامىوالامنيينقواتالاحتلالتقتحممخيمجنينواندلاعاشتباكاتإسرائيلتدرسخطةلإغراقأنفاقغزةبمياهالبحرحزباللهيعلنقصفآلياتعسكريةويوقعقتلىاسرائيليينالصحةالعالمية:تلقيناإخطارامنالجيشالإسرائيليبإزالةإمداداتنامنمستودعاتالطبيينفيجنوبغزةالولاياتالمتحدة:تحدثنامعإسرائيلحولمدةالعمليةالبريةالجيشالإسرائيلييقولأنهيستعدلعمليةبريةفيخانيونسورفح القدسالشريفأريحابيتلحمبئرالسبعغزةالخليلجنينطوباسنابلسراماللهرفحطبرياقلقيليةطولكرمسلفيت°20/11الثلاثاء°16/11غداً°13/7بعدغد°29/19الثلاثاء°25/18غداً°21/15بعدغد°20/11الثلاثاء°17/11غداً°13/7بعدغد°26/14الثلاثاء°23/12غداً°19/12بعدغد°24/14الثلاثاء°21/13غداً°18/12بعدغد°19/10الثلاثاء°15/9غداً°17/11بعدغد°24/14الثلاثاء°20/14غداً°16/11بعدغد°21/14الثلاثاء°20/15غداً°17/11بعدغد°21/11الثلاثاء°17/11غداً°13/7بعدغد°19/10الثلاثاء°16/10غداً°11/6بعدغد°25/13الثلاثاء°22/13غداً°19/12بعدغد°27/16الثلاثاء°23/15غداً°19/13بعدغد°25/15الثلاثاء°21/15غداً°16/11بعدغد°21/16الثلاثاء°21/15غداً°18/12بعدغد°18/13الثلاثاء°18/12غداً°15/9بعدغدsetTimeout(function(){varl=document.createElement('link')l.rel='stylesheet';l.href="/assets/weather_bundle.css";document.head.appendChild(l);},1000)دولارأمريكي-شيكلدينارأردني-شيكليورو-شيكلالجنيهالمصري-شيكلشراء3.7134بيع3.7164شراء5.2301بيع5.2492شراء4.0376بيع4.0423شراء0.1200بيع0.1205 الهلالالأحمر:انقطاعالاتصالبشكلكاملمعغرفةالعملياتوطواقمنافيقطاعغزةاسرائيلتحدد30ينايرالمقبلموعداًلانتخاباتالبلدياتشهيدانبرصاصالاحتلالفيسعير حماستحملالإدارةالأميركيةالمسؤوليةالكاملةلارتكابالاحت...الجيشالإسرائيلييعترفبنقلقواتالاحتياطمنغزةإلىالضفةق...مصادرطبية:وقوعاصاباتفيبنينعيمبرصاصالاحتلالنيويوركتايمز:صواريخالقسامأصابتقاعدةإسرائيليةبهاصواري...نداءمنأجلالحياة..منأطفالفلسطينانقطاعالكهرباءعنبلدتينجنوبلبنانإثرقصفإسرائيليجماهيرغفيرةتشيعجثمانالشهيدعليعلقمفيمخيمقلندياللمرةالرابعةمنذبدايةالعدوان:قطعالاتصالاتعنقطاعغزةب...الاحتلاليفرجعن22معتقلاجرىاعتقالهمخلالالحملاتمؤخراحماس:غزةتحترقفيأبشعحربعرفهاالتاريخالحديثقصفمدرستينتأوياننازحين..أعدادكبيرةمنالشهداءفيقصفعل...هذهإسرائيل.."هوسالحرب"يغزواأزياء"الفراشات"المزيد محاولات-د.ناصراللحامالمزيدانتخاباترئاسيةوبرلمانيةفورانتهاءالحرب..عودةالحربلعدةأياملتحسينشروطصفقةالتبادلالشاملة.. #ملفاتمميزة#القدسملاحقات..منعالأسرىالمحررينمنالعودةإلىمقاعدالدراسةبالقدس#ملفاتمميزة#غزة"القسام":انسحاب70%؜منقواتالاحتلالخارجشمالقطاعغزة#ملفاتمميزة#القدستأوي100-تعليققرارهدمعلىبنايةسكنية#ملفاتمميزة#غزةالجيشالاسرائيلي:نواجهصعوباتلترحيلالفلسطينيينالىرفح..سنكثفالقص... #راماللهشهيدواصاباتخلالمواجهاتفيمخيمقلنديا#غزةمديرالخدماتالطبيةبغزة:عاجزونعنتقديمأيخدماتإسعافيةبشكلكامل#غزةاليوم59منالحرب:قصفعشراتالمنازلبمختلفالمناطقوشهداءوجرحىبالعش...#عربيودوليمسؤولغربي:احتمالاتإجراءصفقةتبادلاسرىجديدةتبتعد#القدسالبيتالأبيض:السلطةالفلسطينيةالحاليةغيرمؤهلةلإدارةغزة#إسرائيلرئيسالشاباكيهددباغتيالقادةحماسفيقطروتركيا#القدسكيربي:لامفاوضاتبينحماسوإسرائيلحاليا#القدسقريتاصورباهروامطوبا-حصارواغلاق..هدمواغلاقوإجراءات"انتقامية" #إسرائيليشمل80دولة..إسرائيلترفعمستوىتحذيرالسفرلمواطنيها#غزةالقساموالسراياتعلناناستهدافآلياتعسكريةوجنودوقصفمستوطنات#غزةشهداءوجرحىفيقصفعلىخانيونسوديرالبلح#القدسالقدس..14شهيداو18عمليةهدمو2826مستوطنااقتحمواالأقصىالشهرالما...#عربيودوليالجيشالأمريكي:إيرانسمحتبشنهجماتعلىالسفنالتجاريةفيالبحرالأحم...#غزةمديرمستشفىغزةالأوروبي:المشهدكارثيوأعدادالجرحىيفوقالطاقةالاست...#عربيودوليمصدرأمنيإسرائيلي:هناكإحباطمحاولةهجومفيالبحرالأحمر#راماللهفييومهمالعالمي:2.1%نسبةذويالإعاقةبفلسطينوتضاعفالعددبغزة #عربيودوليغاراتاسرائيليةوقصفمدفعيعلىجنوبلبنان#إسرائيلعرضمئاتالجنودعلىالصحةالنفسيةبسببحربغزة#راماللهجلسةالحكومة-اشتية:غريزةالانتقامتدفعإسرائيللقطعشريانالحياةعن...#بيتلحمقواتالاحتلالتهدم6غرفزراعيةشرقبيتلحم#بيتلحمالاحتلاليستوليعلى10دونماتمنأراضينحالينغرببيتلحم#إسرائيلرئيساركانالجيشالإسرائيلي:نخوضقتالاضاريافيجنوبقطاعغزة#القدسالحوثيونيتوعدونإسرائيلبضرباتجديدة#نابلستشييعجثامين3شهداءفيالضفةمنبرشبابالمزيد منصةإعلاميةللشبابتُفرِدمساحةلنشرإنتاجاتهمالاعلاميةمتعددةالوسائطوآرائهمووجهاتنظرهممنأجلزيادةانخراطهمفيالقضاياالمجتمعية.نستقبلملاحظاتكمهنا.block-default--icon.members-block-wrapper{border:2pxsolid#b;border-radius:5px;}.members-block-wrapper.block-default__content{margin:0;padding:10px10px0;}.members-block-wrapper.block-default__head{border-radius:3px3px00;}.flex-dir-column{flex-direction:column;}.members-text-block{padding:10px15px;background-color:#fff;border:1pxsolid#e1e1e1;display:flex;flex:1;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;border-radius:3px;}.members-text-block-des{font-size:18px;color:#000;text-align:justify;line-height:31px;}.members-text-block-link{background-color:#b;color:#fff!important;padding:4px22px8px;margin-top:15px;font-size:18px;text-align:center;} "نحوالشباب"يناقشأوضاعمركزنبضمخيمقلنديا"نحوالشباب"-أبرزالمشاكلالتييعانيهاشبابمخيمقلندياالشابةانسامابومرةتوجهرسالةلكلشابيطمحبانشاءمشروعخاصبهكيفيساهمالانترنتوالهواتفالذكيةعلىايجادفرصالعمل؟برنامج"نحوالشباب"-شابتانتعملانمنخلالالتسويقالالكترونيعلىمواقعال...مدىاستيعابالشبابلفكرةالتعبيرعنانفسهمبالموسيقى سياراتأكثرمن800مليونطلباستدعاءسياراتفيالصينرينوتطلقسيارتهاماسترالجديدةبالأسواقبطاريةالسيارةتحتاجإلىالتدفئةفيفصلالشتاءفيسكرتكشفعنسيارتهابيرالكهربائيةعـلــوموتكنولوجـيـاهليمكنالتنبؤبالزلازلعبرنماذجالذكاءالاصطناعي؟حيلةبسيطةفي"آيفون"لإجراءمكالماتFaceTimeمعمستخدم...جوجلتزيلتطبيقالمقاطعة"لاشكرًا""واتساب"تطلقميزةربطالحوكـالـة مـعـا الاخـبـاريةساباتبالبريدالإلكترونيأقلامأهلنافيغزة:سنحياونموتهناولننرحل!منغزة:ليلةساخنةبالدموالدموعفيربوعغزةوجهالكرامةخرمإبرة-كيسنجر..الإرثالمعقّدلماذااستأنفتاسرائيلالعدوانمجدداعلىغزة؟بينالمواجهةونقدالذاتوالتضامنالدولي.اليومالعالميللتضامنمعالشعبالفلسطيني....ماذايعني......بينالأهدافالمعلنةوالحقيقيةللحربعلىغزة #عربيودوليمقتل5منجماعةعراقيةمسلحةفيضربةجويةامريكية#ثــقــافةتكريمالرنديوالقسطاويمنقبلاسامةشلتوتسفيرجمهوريةمصرالعربيةفي...#رامالله1692اعتداءللاحتلالومستوطنيهفيتشرينالثاني#غزةالدفاعالمدني:آلافالشهداءلايزالونتحتالأنقاضبغزةضمنمساقدراساتوثائقية:جامعةالبوليتكنكتستضيفالمخرجبشارالنجارعب...#ثــقــافةصورةمعطوبةللحرب#عربيودوليالإعلامالإسبانييذكر"حماس"دونوصفهابـ"الإرهاب"للمرةالاولى#أسرى#عربيودوليترامبينتقدصفقةالتبادل:لميتمإطلاقسراحأيأميركيحتىالآن#عربيودوليواشنطنتعتبرإطلاقكورياالشماليةللصاروخ"تهديدا"#إسرائيلغالانت:أكملنا"احتلالوتطهير"غربمدينةغزة..بلينكنمنتلابيب:نحميظهراسرائيلوندعوهالمواصلةالقصف#جنينصحيفةعبرية:اطلاقصاروخمنجنينعلىالمستوطناتالقريبة#راماللهاشتية:إضرابالمعلمينتجاوزحدودالعملالنقابي#القدسمطالبخطيرة"لجماعاتالهيكل"داخلالأقصىوهذهأبرزها..#نابلسمواطنيناشدالرئيسللمشملعائلتهمحافظةالقدس:14شهيداو286حالةاعتقالخلالشهرتشرينالثاني#غزةالقسام:استهدفنادبابةبقذيفة"الياسين105"#القدساصابةجندي-الهلالالاحمر:13اصابةفيمواجهاتبمخيمقلنديا(فيديو)#غزةكتائبالقسام:قصفناحشودالجنودالاحتلالواستهدفنا5دباباتو5ناقلاتجند#إسرائيلوزيراسرائيلييطالببإعدامالأسرىالفلسطينيين#عربيودوليتقرير:الإدارةالأمريكيةتضغطعلىإسرائيلوحماسلاستئنافالمفاوضات#عربيودوليزلزاليضرباسطنبول#إسرائيلإصابة3جنودجراءسقوطقذائفهاونأطلقتمنلبنانعلى"شتولا"#بيتلحمحملةاعتقالاتواسعةفيالضفة#الاقتصاد#عربيودوليفوق2100دولار..الذهبيحلقلمستوياتتاريخيةجديدة#عربيودوليتحطمطائرةتدريبعسكريةفيجنوبالهند#غزة"يونيسف":خسائرفادحةفيصفوفأطفالغزة#إسرائيلوفدأمريكييصلإسرائيللبحث"اليومالتالي"لحربغزة#غزةمباحثاتقطريةأميركيةبشأنتطوراتالأوضاعفيغزة#الاقتصادالعملاتوالمعادن#قلقيليةشهيدانبرصاصالاحتلالفيقلقيلية#غزةشهداءوجرحىفيقصفعلىمستشفىكمالعدوان#عربيودوليرئيسوزراءقطرلبلينكن:ملتزمونبتجديدوقفإطلاقالنار#عربيودوليالأردن:اسرائيلقصفتمنزلمواطنأردنيفيغزةأسفرعناستشهادنجله#إسرائيلالدولالغربيةمتخوفةمنخطةاسرائيلبإنشاءمنطقةعازلةوكـالـة مـعـا الاخـبـاريةفيغزة#غزةاليوم58منالحرب:اكثرمن300شهيدفينهارداموالدباباتتقطعطريقصلاحالدينشمالخانيونس#إسرائيلصحيفةعبرية:إسرائيلترسلسفناوغواصاتإلىالبحرالأحمر#إسرائيلبريطانياترسلمسيراتللبحثعنالاسرىفيغزة#عربيودولياستهدافسفينتينإسرائيليتينبالبحرالأحمر#القدسسراياالقدستقصفجنودوآلياتالاحتلالبقذائفالهاون#إسرائيلالجيشالإسرائيلييشنتوغلابريافيشمالخانيونس#القدسالمفوضالسامي:معاناةالمدنيينفيغزةلاتطاقفيظلأعموكـالـة مـعـا الاخـبـاريةالالقتلالتيتقومبهاإسرائيل#غزةاغتيالرئيسالجامعةالاسلامية..جريمةمكتملةالأركان#غزةمجزرةجديدةبمخيمجباليا...عشراتالشهداءوالجرحى#بيتلحموزيرةالصحةتديناعتقالقواتالاحتلالسائقسيارةمديريةصحةبيتلحم#إسرائيلإصابة4جنودإسرائيليينفيقصفمنلبنان#غزةصحيفةعبرية:قائداللواءالجنوبيلفرقةغزةكانهدفالحماس#جنين"العربيةالأمريكية"تنظمورشةحولإدارةالهيئاتالمحليةفيوقتالأزماتوالكوارث#غزةكتائبالقسام:دمرنا3آلياتاسرائيليةشرقديرالبلح#القدسبلديةالاحتلالتهدممنزلافيقريةصورباهر#الخليلالمركزالفلسطينييفوزبالمشروعالأكثرتأثيراًعلىمستوىالعالم​​​​​​​#الخليلالاحتلاليعتقل4مواطنينمنعائلةابوسنينةجنوبالخليل#إسرائيلإسرائيلتنشرخريطةتنقلجديدةفيقطاعغزة#أسرى#راماللههيئةالأسرى:الاحتلاليحولالسجونالىمقابرأحياء#صحةوحياة#عربيودوليتحذير:أكثرمن5ملايينحالةوفاةسنويابسببتلوثالهواء#غزةالقسام:استهدفناحشودالجنودالاحتلالشرقمستوطنة"ماجين"#غزةحربغزة..أكثرمن700شهيدخلالالليلةالماضية#الاقتصاد#قلقيليةمنذبدءالحرب-50محلاتجارياأغلقبشكلكاملفيقلقيلية#إسرائيلإسرائيلتقصفبالمدفعيةمناطقلبنانيةعدة#القدسالجيشالإسرائيلييقتحممنزلخطيبالمسجدالأقصىالشيخعكرمةصبري#غزةمصادربمعبررفح:لميدخلشاحناتوقوداليوملقطاعغزة#عربيودوليالبنتاغونلايستبعدهزيمةإسرائيلالاستراتيجيةفيقطاعغزة#إسرائيلخبراءإسرائيليون:حماسلاتزالبعيدةعنالانكسار#غزةالدفاعالبريطانية:سنسيررحلاتاستطلاعيةفوقغزةلتحديداماكن"الرهائن"#غزةكتائبالقسام:مقتل60جنديابتفجيرعبواتفيتمركزلهمشرقجحرالديك#الاقتصادالعملاتوالمعادن#الخليلالاحتلاليعتقل21مواطنامنسعيروالشيوخ#غزةاليوم58منالحرب:شهداءوجرحىبالمئاتومحاولةعزلخانيونسعنالوسطوالجنوب#الخليلالاحتلاليعتقل4طالباتجامعياتمنالخليل#قلقيليةاستشهادشاببرصاصالاحتلالفيقلقيلية#غزةأميرقطروماكرونيبحثانعودةالتهدئةووقفدائمللحربعلىغزة#غزةرئيسكولومبيا:هجماتاسرائيلعلىغزة"نازية"#غزةالأونروا:الأمراضالمعويةانتشرتفيقطاعغزةبمعدل4أضعافماكانتعليهسابقا#غزةشهداءوجرحىخلالسلسلةغاراتعلىمخيمالنصيراتوأحياءغزة#ملفاتمميزة#إسرائيلنتنياهويؤكداستمرارالحرب"حتىتحقيقكاملأهدافها"#إسرائيلإصابةإسرائيليإثرسقوطصاروخعلىتلأبيبوسماعدويصافراتالإنذارفيالمدينة#غزةمنذصباحاليوم:أكثرمن200شهيدوعشراتالجرحىفيمناطقمختلفةمنقطاعغزة#غزة"الهلالالأحمر"تستلم100شاحنةمساعداتعبرمعبررفح#جنينالاحتلاليصيبفتيينويعتقلآخرينخلالمواجهاتفييعبدواليامون#سلفيتاستشهادشابفيهجومللمستوطنينعلىبلدةقراوةبنيحسان#نابلسإصابة3أطفالوشاببرصاصالاحتلالفيعورتا#راماللهالرئيسفياجتماعالقيادة..لننركعولننستسلمللأمرالواقعولننسمحبتكرارنكبةفلسطين#الخليلاصابتانبالرصاصالحيفيبيتأمر#الشتاتالعاروري:لاتبادلأسرىقبلوقفالحربوالمقاومةمستعدةلكلالسيناريوهات#إسرائيلالجيشالإسرائيلييعترفبمقتلقائدفرقةغزةوجثتهمحتجزةفيغزة#الخليلالخليل:الاحتلاليعتقل4مواطنينويصادرجرارزراعيشركةكهرباءالقدستستنكراعتداءقواتالاحتلالعلىعددمنموظفيها#غزةالقسام:استهدفناقوةراجلةبشمالغربغزةوأوقعناأفرادهابينقتيلوجريح#عربيودوليماكرون:تدميرحماسهدفغيرواقعيذلكيعنيحرباًمدتها10سنوات#عربيودوليإطلاق5صواريخمنجنوبلبنان#نابلسنابلس..استشهادمواطنبحجةمحاولتهتنفيذعمليةطعن#راماللهاشتية:فلسطينامتحانللمحكمةالجنائيةالدوليةواختبارللقانونالدولي#عربيودوليمقتل2منمستشاريالحرسالثوريالإيرانيفيسوريابقصفإسرائيلي#غزةقصفإسرائيلطرقاتخانيونسيدمرخطوطالمياهباتجاهرفح#سلفيتمستوطنونيهاجمونرعاةالأغنامفيديربلوط#غزةالاحتلاليدمر50منزلافيحيالشجاعيةعلىرؤوسساكنيها#غزةانتشالوإنقاذ300مواطنجراءقصفبحيالشجاعية#غزة"أونروا":الهجومعلىجنوبغزةقديدفعمليونلاجئنحومصر#سلفيتمستوطنونيهاجمونالمزارعينفيياسوفويسرقونممتلكاتهم#غزةالموساديعلنسحبفريقهفيالدوحةبعدتعثرالمفاوضات#غزةمندبي-واشنطنتعلنخطتهالـ"مستقبل"غزة#إسرائيلاتصالهاتفيمشحونبينباباالفاتيكانورئيسإسرائيل#غزةأولىشاحناتالمساعداتبعدالهدنةبطريقهاإلىغزة#غزةأكثرمن100شهيدباستهدافمنزلبمخيمجباليا#إسرائيلإغلاقطرقمجلسالجليلالإقليمي#غزةالجيشالإسرائيلي:الهجماتالأخيرةتأتيتمهيداللتوغلفيرفحوخانيونس#نابلسإصابةشابينبالرصاصخلالمواجهاتمعالاحتلالفيبيتاجنوبنابلستابعناعلىحولالموقعالتغطيةالأخبارالاقتصادأسرىرياضةمروروحوادثالـشــتـاتفلسطين48عـربــيودولـياسرائيلياتاتصلبناأعلنمعناوكالةمعاالاخبارية-جميعالحقوقمحفوظة©2005-2023تصميموبرمجةif(typeofwindow.loadedItemsIds!=='undefined'){window.loadedItemsIds=",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,";}

Địa điểm:وكـالـة مـعـا الاخـبـاريةBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất