Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr
  • Địa chỉ trang web:www.naftemporiki.gr
  • IP máy chủ:104.26.5.96
  • Mô tả trang web:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr

tên miền:www.naftemporiki.grĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.naftemporiki.grlưu lượng

509

tên miền:www.naftemporiki.grTốt hay xấu

Thăng trầm. Vượt qua mọi khó khăn

trang mạng:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grTrọng lượng

2

trang mạng:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grIP

104.26.5.96

trang mạng:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grNội dung

ΕιδήσειςαπότηνΕλλάδακαιτονΚόσμο.Βίντεο,multimedia,Χρηματιστήριο,Πρωτοσέλιδα|naftemporiki.gr(function(){varhost=window.location.hostname;varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='cmp.quantcast.com'.concat('/choice/','eH2mchkxHf9HE','/',host,'/choice.js');varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){ifΕιδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr(doc.body){variframe=doc.createElement('iframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler(){vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]={...args[3],t_version:'V2'};}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTries(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q|Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.gr|[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('provide','adblockTracker',function(tracker,opts){varad=document.createElement('ins');ad.className='AdSense';ad.style.display='block';ad.style.position='absolute';ad.style.top='-1px';ad.style.height='1px';document.body.appendChild(ad);tracker.set('dimension'+opts.dimensionIndex,!ad.clientHeight);document.body.removeChild(ad);});ga('create','UA--1','naftemporiki.gr');ga('require','adblockTracker',{dimensionIndex:2});ga('send','peview');_atrk_opts={atrk_acct:"ZdgDx1sQ5R20VU",domain:"naftemporiki.gr",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="certify-js.alexametrics.com/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();#englishlink{background:#F;}ul.topMenulia#englishlink:hover{color:#ffffff;background:#4340AD;}ul.topMenu{margin-left:0!important;}ul.topMenuli.pop-menu{padding-left:0!important;}Premiumservicese-ντυπηέκδοσηΔιακηρύξειςΙσολογισμοίNewsdayNewsAlertsΑρχείοΕκδόσεωνΓίνετεσυνδρομητέςτώρα!ΜπείτεστονκόσμοτωνπρονομίωντηςΝαυτεμπορικής.ΓίνετεσυνδρομητήςστηνέντυπηέκδοσηκαιαποκτήστεάμεσηπρόσβασησεόλαταPremiumServices.περισσότεραNewsroomVideoΠρωτοσέλιδαRealTime|Χ.Α.MyΒαρόμετροΚίνησηΚαιρόςΣεισμοίCareerNetinEnglishmoreΑναζήτησηΕκπαίδευσηBusinesstipsMultimediaΈγγραφαΟικονομία&ΑγορέςΠολιτικήΚοινωνίαΚόσμοςΑθλητικάΑπόψειςΠολιτισμόςΠεριβάλλονTechscienceΥγείαMAuto.loading{background:url(/imes/ajax-loader_clock.gif)no-repeatcentercenter#fff;}ΑγορέςRealTimeATHEX:ΑΞΙΕΣΠΑΡΑΓΩΓΑΓΔ:ΤΖΙΡΟΣ:εκ.Ευρώ/$DJInduFTSE100DAXS&P500GR10Y3.23%Euribor3MBitcoinΧρυσόςΕΥΡΩΠΗΔιψασμένηγιαενέργειαυποδέχεταιπλωτέςμονάδεςLNGπριν6'ΤουλάχιστονδύοπλωτάterminalsμεLNGετοιμάζονταινακατευθυνθούνστηνΕυρώπη.45τάνκερτονκόσμομπορούνναχρησιμοποιηθούνωςπλωτέςμονάδεςεισαγωγήςLNGσύμφωναμεστοιχείατηςInternationalGasUnionΖΕΛΕΝΣΚΙΓιατίανέβασετονπήχημετηνΚριμαίαΚατάκαιρούςο Ζελένσκι έχειδείξειότιείναιπρόθυμοςνακάνει-καιεδαφικές-παραχωρήσειςγιατηνεπίτευξηεκεχειρίαςμετηΡωσία.Οιτελευταίεςτουδηλώσεις εγείρουνέναβασικόερώτημα:ΓιατίεπέμεινεότιηνίκηπρέπειναπεριλαμβάνειτηνανακατάληψητηςΚριμαίας;ΕΟΔΥΤιγνωρίζουμεγιατοννέοιόστηνΚίναπριν9'Ταευρήματααπό τηνταυτοποίησηενόςνέουιούπιθανήςζωικήςπροέλευσηςστηνΚίναχρήζουνπεραιτέρωέρευνας, πάντως«προςτοπαρόνδενυπάρχειλόγοςγιαιδιαίτερηανησυχία»καθησυχάζειοΕΟΔΥ.Langya:Ονέοςιόςπουμπαίνειστομικροσκόπιοτωνεπιστημόνων Αλλάζουνόλαστηναγοράηλεκτρικήςενέργειας-ΤαδικαιώματατωνκαταναλωτώνΤονομοσχέδιοπροβλέπειτηνπροστασίακαιενίσχυσητηςθέσηςτωνκαταναλωτώνστιςσυναλλαγέςμετιςεταιρείεςπαροχήςηλεκτρικήςενέργειας,κατοχυρώνειτηνανεξαρτησίατηςΡΑΕκαιεισάγεινέουςκανόνεςγιατηνοργάνωσητηςαγοράςηλεκτρικήςενέργειας.Οιπρομηθευτές θαπρέπειναπαρέχουνπλήρηενημέρωσημεεύκολοτρόποστουςκαταναλωτές.Ο τρόποςμετονοποίοοκαταναλωτήςμπορείναεπιλέγειπρομηθευτή,τοδικαίωμαυπαναχώρησηςκαιοιυποχρεώσειςτουέναντιτωνεταιρειών. NewsroomΡοήειδήσεωνΔημοφιλήTrendingΠροτάσεις11:43ΗδιψασμένηγιαφυσικόαέριοΕυρώπηυποδέχεταιπλωτέςμονάδεςLNG11:40ΕΟΔΥ:«Προςτοπαρόνδενυπάρχειλόγοςιδιαίτερηςανησυχίας»γιατοννέοιόστηνΚίνα11:38Νέεςτεχνολογίεςκαιπράσινημετάβασηάλλαξανταρίσκαστιςναυτασφαλίσεις11:37Φάβα:ένααπόταπιοαπολαυστικάορεκτικάκαιταοφέλητου11:31Covid:Στο15,26% ηθετικότηταστα12.889 rapidtestsτουΕΟΔΥτηνΠέμπτη11:24Πώςοι«παράλληλεςεισαγωγές»παρέχουνάνεσηστουςΡώσουςκαταναλωτές11:13Χρηματιστήριο:ΣτοκόκκινοάνοιξεηΑθήνα-ΘετικόκλίμαστηνΕυρώπη11:09ΗπρακτικήάσκησηστοΠανεπιστήμιοΑιγαίου11:06ΠέθανεοδιάσημοςΓάλλοςσκιτσογράφοςΖαν-ΖακΣεμπέ10:47ΝΔγιαμετρόσταΕξάρχεια:ΟΣΥΡΙΖΑσηκώνειτησημαίατηςπροόδουμεοπισθοδρομικέςαντιλήψειςΠερισσότεραToΒαρόμετροΣεμορφήblogΠερισσότεραToΒαρόμετροΣεμορφήblogΠερισσότεραToΒαρόμετρο//varrefreshNewsBox=function(){//$("#newsBoxTabsli").each(function(index,item){//if($(item).hasClass("ui-tabs-selected")){//$(item).find("a")[0].click();//}//});//setTimeout(refreshNewsBox,);//};//$(function(){//setTimeout(refreshNewsBox,120);//});ΑπόψειςΟι«Άθλιοι»καιΓιάννηςΑγιάννηςενέτει2022ΜιχάληςΨύλοςΑναδιανομήπλούτουμεπεριδίνησηΠλάτωναςΤσούλοςΠολύνωρίςγιαπανηγυρισμούςΈφηΤριήρηΕπιλογές »ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ›ΑυγουστιάτικηΠανσέληνος:ΕκδηλώσειςμεελεύθερηείσοδοσεόλητηνεπικράτειαΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ›ΟιΤυραννόσαυροισυρρίκνωσανταμάτιατουςγιανααποκτήσουνισχυρότεροδάγκωμαΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ›ΗΑρκτικήανεβάζειθερμοκρασίατέσσεριςφορέςπιογρήγορααπότονυπόλοιποκόσμοΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ›ΔιαφορετικέςεικόνεςτουλιμανιούτηςΎδραςCLICKATLIFE.GR›5πανέμορφεςπαραλίεςτηςΚρήτηςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ›ΤιέγραφεοΔιονύσηςΣιμόπουλοςγιατοαυγουστιάτικοφεγγάριNAFTEMPORIKI.GR›AlkyonResortHotel&Spa:ηαπόλυτηχαλάρωσημόλιςμιαώρααπότηνΑθήναΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ›ΑυγουστιάτικηΠανσέληνοςστοΜουσείοΑκρόποληςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ&ΑΓΟΡΕΣ›ΝέοχρηματοδοτικόεργαλείοαπότηνΕλληνικήΑναπτυξιακήΤράπεζα(HDB)γιατηνυποστήριξητηςΚαινοτομίαςΥΓΕΙΑ›REZUM:τεχνολογίααιχμήςγιατονπροστάτηΚΟΣΜΟΣ›ΗΠΑ:ΤαSnickersζητούνσυγγνώμηαπότηνΚίναπουαποκάλεσαντηνΤαϊβάν«χώρα»ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ›ΒράδυΠέμπτηςκαιΠαρασκευήςηβροχήτωνΠερσείδωνΠροσλαμβάνουντώρα4θέσειςεργασίας1θέσηεργασίας586θέσειςεργασίας50θέσειςεργασίας2θέσειςεργασίας1θέσηεργασίαςΚορυφώνεταιηέξοδοςτουΔεκαπενταύγουστου-ΑυξημένηηκίνησησταλιμάνιαΙδιαίτερααυξημένηείναιαπόσήμεραηκίνησησταλιμάνιατουΠειραιά,τηςΡαφήναςκαιτουΛαυρίου,λόγωτηςεξόδουτων...HJohnson&JohnsonσταματάειτηνπώλησητουταλκΗJohnson&Johnsonανακοίνωσεότιθασταματήσειναπαράγεικαιναπουλάειβρεφικήπούδραμεταλκσεόλοντον...ΑΝΧΕΣΕγκεφαλικάνεκρήηηθοποιόςμετάαπόσοβαρότροχαίοΈναβήμαπρινκλείσουντημηχανικήυποστήριξηστηνΆνΧεςβρίσκονταιοισυγγενείςτηςηθοποιού,ηοποίαενεπλάκησεσοβαρότατο...CEOποστάρειδακρυσμένηselfieμετάαπόαπολύσειςκαιγίνεταιviralΣφοδρήαντιπαράθεσηστασόσιαλμίντιαπροκάλεσεηαπόφασηενόςCEOναανεβάσειστοLinkedInφωτογραφίαστηνοποίαφαίνεταινακλαίει,...ΘΑΣΟΣΥπόπλήρηέλεγχοηφωτιά-ΣεεπιφυλακήγιααναζωπυρώσειςΥπόπλήρηέλεγχοέχειτεθείπλέονηφωτιάστηΘάσο.Μετοπρώτοφωςτηςημέρας,εναέριαμέσαξεκίνησανρίψεις...ΓιατίηΝότιαΚορέααπέμεινεχάρηστον«πρίγκιπατηςSamsung»;ΟΠούτινγύρισετέσσεραχρόνιαπίσωτηρωσικήοικονομίαΣταπλέιοφτουEuropaLeueοΟλυμπιακόςταΠρωτοσέλιδατηςημέραςΟΛΑΤΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΑπόψειςΟι«Άθλιοι»καιΓιάννηςΑγιάννηςενέτει2022«ΑντικλεπτικάσυστήματαστατρόφιματοποθετούντασούπερμάρκετστηΓερμανίαγιανααντιμετωπίσουντοναυξανόμενοαριθμόκλοπών».Τηναπίστευτη,ίσως,...ΠολύνωρίςγιαπανηγυρισμούςΑναδιανομήπλούτουμεπεριδίνησηFollowusΟικονομία&ΑγορέςΡοήΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΑΓΟΡΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΝΑΥΤΙΛΙΑΝέεςτεχνολογίεςκαιπράσινημετάβασηάλλαξανταρίσκαστιςναυτασφαλίσεις-πριν11'ΧωρίςταP&IClubsδενθαυπήρχεαποτελεσματικήλειτουργίατηςεφοδιαστικήςαλυσίδαςσεόλοτονκόσμο.Τομήνυμααυτόστέλνει...Πώςοι«παράλληλεςεισαγωγές»παρέχουνάνεσηστουςΡώσουςκαταναλωτές-πριν25'ΔεκάδεςδυτικέςεταιρείεςέχουνεγκαταλείψειτηναγοράτηςΡωσίαςσεένδειξηδιαμαρτυρίαςενάντιαστονπόλεμοκαιγιανααποφύγουνπιθανές...Χρηματιστήριο:ΣτοκόκκινοάνοιξεηΑθήνα-ΘετικόκλίμαστηνΕυρώπη-πριν36'Μετοβλέμμαστραμμένοστηνενεργειακήκρίση,αλλάκαιτιςπολιτικέςεξελίξειςταχρηματιστήρια,αφούτελικάκαιαυτόςοΑύγουστος...ΞέμεινεαπόμπαταρίαηRivian:ΤριπλασιάστηκανοιζημιέςWallStreet:ΥποχώρησηδεικτώνπαράτηνεπιβράδυνσητουπληθωρισμούDie Zeit:ΗΕυρώπηπληρώνειτηνΓερμανικήαπληστίαγιαφθηνόφυσικόαέριοΚαθημερινήενημέρωσηγιαευκαιρίεςκαριέρας,αγγελίεςαπασχόλησηςκαιδιαθέσιμασεμινάρια.1524ενεργέςθέσειςεργασίαςΣτρατηγικήσυμφωνίαCepalHellasκαιτουόμιλουResoluteAssetManementHCepalHellasκαιοόμιλοςResoluteAssetManementανακοινώσαντησύναψηστρατηγικήςσυμφωνίαςγιατησυγχώνευσητωνδραστηριοτήτωντους...Τράπεζες:ΠιοασφαλείςοικαταθέσειςσεόλητηνΕυρώπηΠολύ πιοασφαλείςεμφανίζονταιοικαταθέσειςστιςευρωπαϊκέςτράπεζεςσεσχέσημετοπρόσφατοπαρελθόν,καθώςταδιαθέσιμαποσάπουστο...ΠολιτικήΡοήΑρχικήΝΔγιαμετρόσταΕξάρχεια:ΟΣΥΡΙΖΑσηκώνειτησημαίατηςπροόδουμεοπισθοδρομικέςαντιλήψειςΥποκλοπές:ΥπάρχειοφάκελοςΑνδρουλάκηςστηνΕΥΠ;Παρακολουθήσεις-Μαξίμου:ΑνατροπήμετοναντικαταστάτητουΓρ.ΔημητριάδηΧαρ.Αθανασίου:Διευκρινιστικήδήλωση-Κάνειλόγογιαπαρερμηνείες«Επειδήπροέκυψανπαρερμηνείεςτωνόσωνείπασεσυνέντευξημου,τονίζωότιουδέποτεαμφισβήτησατονπατριωτισμότωνσυναδέλφωνμουβουλευτώνανεξαρτήτως...ΠΑΣΟΚ:ΖητάμερητήκαταδίκητηςαπαράδεκτηςδήλωσηςτουΧ.Αθανασίου«Απίστευτοκιόμωςαληθινό.Αυτήηκυβέρνησηέχειβαλθείναστείλειτηχώραστατάρταρα,σεεπίπεδοσεβασμούτωνθεσμών...Υποκλοπές-ΣΥΡΙΖΑ:Οκ.Μητσοτάκηςνααποπέμψεισήμερακιόλαςτονκ.ΑθανασίουΕπίθεσηκατάτουβουλευτήτηςΝΔκαιπρώηνυπουργούΧαράλαμπουΑθανσίουγιαδηλώσειςτουσχετικέςμετοζήτηματωνπαρακολουθήσεων...Υποκλοπές:ΑντιδράσειςκατάΑθανασίουγιατο«παράδειγμαμετονμουσουλμάνοβουλευτή»Αντιδράσειςξεσήκωσανοιδηλώσειςτου βουλευτήτηςΝ.Δ.καιβ'αντιπρόεδρουτηςΒουλήςΧαράλαμπουΑθανασίουσεαναφοράτουγιατοθέμα...ΝΔγιαδηλώσειςΤέλλογλου:«Δενθαμπούμεσεκαμίαλογικήσυμψηφισμού»«Δενπρόκειταιναμπούμεσεκαμίαλογικήσυμψηφισμού» αναφέρεισεανακοίνωσητηςηΝέαΔημοκρατία,μεαφορμήτηνανάρτησηκαιτις...ΚοινωνίαΡοήΑρχικήΣεισμοίCovid:Στο15,26% ηθετικότηταστα12.889 rapidtestsτουΕΟΔΥτηνΠέμπτη-πριν18'Συνολικά160 δράσειςδωρεάνδειγματοληπτικούελέγχουCovid-19 έγινανχθες,Πέμπτη,σεκεντρικάσημεία63ΠεριφερειακώνΕνοτήτωντηςχώρας.Από τονΕΟΔΥδιενεργήθηκαν12.889 rapid...Ν.Κεραμέως:Έχουμε25.000διορισμούςτατελευταία2,5χρόνιαΤηΔευτέρα12Σεπτεμβρίου2022οιμαθητέςεπιστρέφουνσταθρανία.Τασχολεία«ανοίγουνμετηνκαλύτερηδυνατήσυνθήκηανθρώπινουδυναμικού...ΜπαράζελέγχωνσεηλεκτρονικάφαρμακείαγιαπαράνομηδιακίνησησκευασμάτωνΚλιμάκιοτηςΕθνικήςΑρχήςΔιαφάνειας,κατόπινκαταγγελίας,διενήργησεέλεγχοτοδιάστημααπό01.09.2021έωςκαι30.02.2022σεπερισσότερεςαπό250...ΤαπρωτοσέλιδατωνσημερινώνεφημερίδωνΜεισχυρέςβροχέςκαικαταιγίδεςτοτριήμεροτουΔεκαπενταύγουστου-ΑναλυτικήπρόγνωσηΟκαιρόςσήμεραΑθήνα31°CΘεσσαλονίκη22°CΠάτρα31°CΗράκλειο28°CΗράκλειο:Ανήλικοιομαδάρχεςχτυπούσανπαιδιάσεκατασκήνωσηγιανατα...πειθαρχήσουνΔύο17χρονουςομαδάρχεςσεκατασκήνωσητουδήμουΧερσονήσουαναζητάηαστυνομία,μετάαπόμηνυτήριααναφοράγονέωνότι κατάτηδιάρκειατης...Αστροχώρι:Κυνηγητόσταβουνάγιατον29χρονοπουσκότωσετονπεθερότουΣεορεινήπεριοχήστασύνοραΆρτας-Αιτωλοακαρνανίαςεντόπισανοιαστυνομικοίτοαυτοκίνητομετοοποίοδιέφυγεο29χρονος,αμέσως...ΚόσμοςΡοήΑρχικήΠύρινοςεφιάλτηςστηΓαλλία-ΗΕυρώπηδίνειχείραβοηθείαςΟΣρέντερμηνύειτηΒουλήγιαναανακτήσειπρονόμιαΣυναγερμόςστονΟΗΕ:ΟιβομβαρδισμοίστηΖαπορίζια«μπορείναοδηγήσουνσεκαταστροφή»ΗΠΑ:ΝεκρόςένοπλοςπουπροσπάθησεναδιαρρήξειταγραφείατουFBIστοΟχάιο-ΉτανστηνεισβολήστοΚαπιτώλιο;Ένοπλοςένοπλοςάνδραςπουαποπειράθηκεναδιαρρήξει ένακτίριοτουFBIστοΣινσινάτι,στηνπολιτείαΟχάιο(βόρειεςΗΠΑ),σκοτώθηκεσεαγροτική...Ζελένσκι:ΜετάτηνΚριμαίαζητάειπροσεκτικέςδηλώσεις-ΔιενεργείταιέρευναγιαδιαρροέςΟΟυκρανόςπρόεδροςαπαίτησεχθεςΠέμπτηοιαξιωματούχοιτουκρατικούμηχανισμούνασταματήσουνναμιλούνσεδημοσιογράφουςγιατιςτακτικές...ΗΠΑ:ΕπίσημηεπιβεβαίωσηγιατηνέρευναστονΤραμπ-ΈψαχνετοFBIέγγραφαγιαταπυρηνικάόπλα;ΟπρώηνπρόεδροςτωνΗΠΑΝτόναλντΤραμπδιαβεβαίωσεχθες,Πέμπτη,ότιτόσοοίδιοςόσοκαιοινομικοίεκπρόσωποίτου...Αφγανιστάν:Νεκρός,θρησκευτικόςηγέτηςπουείχεταχθείυπέρτηςφοίτησηςτωνκοριτσιώνΘρησκευτικόςηγέτηςτωνΤαλιμπάν,οσεΐχηςΡαχιμουλάχΧακάνι,γνωστόςγιατιςφλογερέςομιλίεςτουκατάτηςτζιχαντιστικήςοργάνωσηςΙσλαμικόΚράτος...Ουκρανία:«Ναείμαστεπροετοιμασμένοιγιαπιθανή"τραγωδία"στονπυρηνικόσταθμότηςΖαπορίζια»ΟυπουργόςΕσωτερικώντηςΟυκρανίαςδήλωσεσήμεραότιηχώρατουπρέπειναείναιέτοιμηγιαοποιοδήποτεσενάριοστον-...EmailServiceΕγγραφείτεγιαναλαμβάνετετιςσημαντικότερεςειδήσειςτηςημέραςεγγραφήΜηέγκυρηδιεύθυνσηemailΕπιτυχήςκαταχώρηση!ΑθλητικάΡοήΑρχικήΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΜΠΑΣΚΕΤMOTORSPORTSΣΠΟΡΔενέφτασετο2-1στονΆρηπουαποκλείστηκεαπότηΜακάμπιΤελΑβίβΆδοξοτέλοςέλαβεκαιηφετινήευρωπαϊκήπορείατουΆρη.ΟιΘεσσαλονικείςνίκησανμενμε2-1τηΜακάμπιΤελΑβίβ...ΑδυναμίεςηεθνικήστηΜαδρίτηκαιήττα87-80απότηνΙσπανίαΆλληεικόναείχετοδεύτεροφιλικόπαιχνίδιανάμεσαστηνεθνικήκαιτηνΠαγκόσμιαΠρωταθλήτριαΙσπανία.ΠάλεψεαλλάυπέκυψεοΠΑΟΤοπάλεψεόσοδενέπαιρνε,έφτασετηΣλάβιαΠράγαςσταόριάτης,έχασεανεπανάληπτεςευκαιρίες(δοκάριστο2’),προηγήθηκεστο...Θεσσαλονίκη:ΠροσαγωγέςοπαδώντηςΜακάμπιΤελΑβίβRMC:«ΘέμαωρώνοδανεισμόςτουΝτεΛαΦουέντεστονΟλυμπιακό»Φούλαμ:ΧειρουργείογιατονΣόλομονΗΡεάλΜαδρίτηςκαιοιάλλοισύλλογοιμετουςπερισσότερουςδιεθνείςτίτλουςHΡεάλΜαδρίτηςνικώντας(2-0)χθεςστοΕλσίνκιτηνΆϊντραχτΦρανκφούρτης,εξασφάλισετο5οευρωπαϊκόΣούπερκαιδιεύρυνετηνπρωτοκαθεδρία...ΧωρίςτονΓιάννηΑντετοκούνμποηΕθνικήαπέναντιστηνΙσπανίαΧωρίςτονΓιάννηΑντετοκούνμποθαπαραταχθείηεθνικήομάδαμπάσκεττωνανδρώνστοαποψινό(20:30,ΕΡΤ3)φιλικόπροετοιμασίαςμετην...ΤοπρόγραμματηςTVΔείτεαναλυτικάτιςαθλητικέςμεταδόσειςMultimediaΌλαΕικονοσκόπιοSlideshowsInfographicsΠολιτιστικάΡοήΑρχικήΣΙΝΕΜΑΘΕΑΤΡΟΜΟΥΣΙΚΗΒΙΒΛΙΟΜΟΥΣΕΙΑΠέθανεοδιάσημοςΓάλλοςσκιτσογράφοςΖαν-ΖακΣεμπέ-πριν43'ΟΓάλλοςσκιτσογράφοςΖαν-ΖακΣεμπέ,γνωστόςγιατηνεικονογράφησητηςσειράςπαιδικώνβιβλίων«ΟμικρόςΝικόλας»(LepetitNicolas)και...«Μοίραμου...ΘΑΛΑΣΣΑ»:ΟμαδικήεικαστικήέκθεσηστοΝειμποριότηςΆνδρουΗέκθεσηεγκαινιάζεταιτηνΚυριακή,14Αυγούστουστις8μ.μ.καιδιαρκείέωςτοΣάββατο,27Αυγούστου.Είναιεπισκέψιμηκαθημερινά...ΔιαφορετικέςεικόνεςτουλιμανιούτηςΎδρας,ζωγραφίζονταιμεγλαφυράχρώματαΣτηνΑίθουσαΤέχνης&ΠολιτισμούΜελίναΜερκούρηστηνΎδρα,εγκαινιάζεταιτοΣάββατο13Αυγούστου,στις8τοβράδυ,ατομικήέκθεση...ΑυγουστιάτικηΠανσέληνοςστοΜουσείοΑκρόποληςΑυγουστιάτικηΠανσέληνος:ΕκδηλώσειςμεελεύθερηείσοδοσεόλητηνεπικράτειαΠανσέληνοςστοΣούνιομεατμοσφαιρικήσυναυλίατουΝίκουΠορτοκάλογλουΕύαΛονγκόρια:ΠρωταγωνίστριασεδραματικήσειράστηνΙσπανία«LandofWomen»,είναιοτίτλοςτηςνέαςδραματικήςσειράςέξιεπεισοδίωντηςAppleTV+εμπνευσμένηαπότομπεστσέλερ...«Θεσσαλονίκη1922:ΜνημείακαιΠρόσφυγες»ΠεριβάλλονΡοήΑρχικήΚΛΙΜΑΠΡΑΣΙΝΟΣΤΡΟΠΟΣΖΩΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΦΥΣΗΟκαύσωναςκαίειελιέςκαιαβοκάντοΗΑρκτικήανεβάζειθερμοκρασίατέσσεριςφορέςπιογρήγορααπότονυπόλοιποκόσμοΟλλανδία:Θασπάσουνταφράγματαλόγωξηρασίας;Βιρτζίνια:4.000σκυλιάγλύτωσαναπότων...φαρμακοβιομηχανιώνταδόντια(βίντεο)Περίπου4.000λαγωνικάBele ψάχνουνγιασπίτιμετάτηνδιάσωσήτουςαπόεγκατάστασητης Βιρτζίνιαόπουταεξέθρεφανγιανατοπροωθήσουν...ΠέθανεηφάλαιναμπελούγκαπουείχεπαγιδευτείστονΣηκουάναΠαράτηνάνευπροηγουμένου επιχείρησηπουστήθηκεγιατηδιάσωσήτης,δενάντεξεκαιτελικάπέθανεκατάτηνπροσπάθειαμεταφοράςτης...ΈβγαλαναπότανεράτουΣηκουάνατηφάλαιναμπελούγκαΗλευκήφάλαιναπουέχασετονδρόμοτηςκαιβρισκότανστονΣηκουάναγιαμίαεβδομάδαβγήκεεντέλειτιςπρώτεςπρωινές...Γαλλία:ΘαγίνειπροσπάθειαναμεταφερθείηφάλαιναμπελούγκαHφάλαιναμπελούγκαπουπαρασύρθηκε στονΣηκουάνα,μακριάαπότοφυσικότηςπεριβάλλον-θαμεταφερθείτηνΤρίτησελεκάνηαπορροήςποταμού μεαλμυρό...Ξηρασία:ΚινδυνεύουνσχεδόνταδύοτρίτατηςΕυρώπηςΤο60%τηςγηςστηνΕυρωπαϊκήΈνωσηκαιτοΗνωμένοΒασίλειο,μιαπεριοχήδηλαδήπουείναιμεγαλύτερηαπότηνΑλάσκα...TechscienceΡοήΑρχικήΟιΤυραννόσαυροισυρρίκνωσανταμάτιατουςγιανααποκτήσουνισχυρότεροδάγκωμαΝέαμελέτηαποκαλύπτειμιαάγνωσηεξελικτικήδιεργασίαπουκατέστησετονT.rexπανίσχυροκαιακόμηπιοφονικό.Αυγουστιάτικηπανσέληνος:ΈναάρθροτουΔιονύσηΣιμόπουλουΗκαθημερινήπαρουσίατηςΣελήνηςστονουρανόαλλάκαιησυνεχήςαλλαγήτηςφωτισμένηςτηςμορφήςεπηρέαζεανέκαθεντουςανθρώπους....Διάστημα:Ήτανφέταλουκάνικου,καιόχιερυθρόςαστέρας(φωτογραφία)Ενμέσω«βομβαρδισμού»αποκαλυπτικώνφωτογραφιώντουεξωδιαστήματοςαπότοδιαστημικότηλεσκόπιοJamesWebbτηςNASA,οΓάλλοςφυσικόςεπιστήμοναςÉtienne...ΤονέοchatbotτουFacebookδενσυμπαθείκαθόλουτονΜαρκΖάκερμπεργκΑνακαλύφθηκεοΒενιαμίντουγαλαξίαμαςΠροσκρούσειςγιγάντιωνμετεωριτώνδημιούργησαντιςηπείρους-ΒάσιμεςενδείξειςΒράδυΠέμπτηςκαιΠαρασκευήςηβροχήτωνΠερσείδωνΣτονελληνικόουρανόθακάνει τηνεμφάνισητηςηπιοεντυπωσιακήκαλοκαιρινήβροχήαπό«πεφταστέρια».ΜεγαλώνειημέραμυστηριωδώςστηΓηΟιεπιστήμονεςαδυνατούνναεξηγήσουντοφαινόμενοπουαποκάλυψανταατομικάρολόγιαακριβείας.Ηλίστατωνκορυφαίωνπρογραμμάτων«επισυνδέσεων»Οιαόρατοικατάσκοποιέχουνμπειγιατακαλάστηζωήμας.Ποια είναιταtopπρογράμματαπαρακολούθησης καιπώςπαρακολουθούντις...ΥγείαΡοήΑρχικήΗπολλήσκέψησυσσωρεύειτοξίνεςστονεγΕιδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grκέφαλοΕυλογιάπιθήκων:ΣαράνταοκτώέωςτώραστηνΕλλάδαταεπιβεβαιωμένακρούσματαΕΚΕ:ΑνακοίνωσησχετικάμεπροώθησησκευασμάτωνγιατιςκαρδιαγγειακέςπαθήσειςΕυλογιάτωνπιθήκων:Αςμηνγίνουμε«στοίδιοέργοθεατές»ΤουκαθηγητήΦίλιππουΠατσαλή,ιδρυτήκαιδιευθύνοντοςσυμβούλουNIPDGeneticsaMedicoverCompanyΒρετανία:Ηπολιομυελίτιδαεξαπλώνεται-Εκστρατείαενισχυτικούεμβολιασμούγιαπαιδιάκάτωτων10ετώνΗΒρετανίαξεκινάεκστρατείαενισχυτικούεμβολιασμούκατάτηςπολιομυελίτιδαςγιαπαιδιάστοΛονδίνοκάτωτων10ετών,αφούεπιβεβαίωσεότι...Langya:ΤιξέρουμεγιατονιόπουεντοπίστηκεστηνΚίναΈναςνέοιόςστηνΚίνα-μεδεκάδεςκρούσματαναέχουνκαταγραφείμέχριστιγμής-έχειπροσεκλύσειτοενδιαφέροντηςεπιστημονικήςκοινότητας,...Κορωνοϊός:Απόπούθαμπορούσανναπροκύψουννέεςπαραλλαγές-ΓιατίδενσυνιστούνπηγήανησυχίαςΤηνΔευτέραέγινεγνωστόότιοιφαρμακευτικέςεταιρείεςBioNTechκαιPfizerθαξεκινήσουναυτόντονμήνακλινικέςδοκιμέςενόςεμβολίου...Κορωνοϊός:ΓιατίκαιπώςαλλάζειηκαταγραφήτωνθανάτωνστηνΕλλάδαΣτοεξήςηχώραμαςδενθαακολουθείτομοντέλοκαταγραφήςτουΠαγκόσμιουΟργανισμούΥγείας MΡοήΑρχικήΦάβα:ένααπόταπιοαπολαυστικάορεκτικάκαιταοφέλητου-πριν12'«Βουτάτε»κιεσείςστηφάβα,όσοπεριμένετετοκυρίως;Ανναι,δείτεπόσοκαλόσαςκάνει.5πανέμορφεςπαραλίεςτηςΚρήτηςΣυγκεντρώσαμεπέντεαπότιςπιοόμορφεςπαραλίεςτηςΚρήτηςγιαναονειροπολούνόσοιβρίσκονταιστογραφείοκαιναετοιμαστούννα...ΗΤήνοςείναιτονησίτωνπολλαπλώνεπιλογώνΗΤήνοςξεχωρίζειστονχάρτητωνΚυκλάδωντατελευταίαχρόνιαωςένανησίμεπολύπερισσότερεςεπιλογέςαπότονθρησκευτικό...Καλοκαιρινέςυπερτροφέςπουδενπρέπειναξεχάσετεφέτος4αγαπημένακυκλαδίτικαπιάταπουμαςέχουνλείψειΠάμεΣπέτσεςτονΣεπτέμβριο;Πώςμετατρέπουμετηχωριάτικησεέναχορταστικόγεύμα;ΟΚλινικόςΔιαιτολόγος-Διατροφολόγος,ΓιώργοςΜίλεσης,MScμαςδίνειτηνπιοβολικήλύσηγιαγεύμαπουταιριάζειστοκαλοκαίρικαιδεν...Παξοί-Αντίπαξοι:σκηνικόσανπαραμύθιΤομικρό,αλλάένααπόταπιολαμπεράστολίδιατουΙονίου,οιΠαξοί,μπορούνναμετατρέψουντιςδιακοπέςσεπαραμύθι...AutoLancia:Διαχρονικό«άρωμα»ΕλλάδαςTεχνολογίαe-POWERστοNissanQashqaiMazda2Hybrid:Όπως…ToyotaYarisHybridPeugeot408:Σφαιρικήαντίληψη!ΤοπώςσυνδέουνοιΓάλλοιτηναυτοκίνησημετηντέχνηείναιαξιοθαύμαστο.Έχουνπαράδοσησεαυτό,μαζίμετιςπρωτοποριακές/τολμηρές...ClassicDefenderWorksV8TrophyII:25συλλεκτικά Θέλονταςνατιμήσειτηνπαγκόσμιακληρονομιάτηςστιςαποστολέςoff-roadκαιταταξίδιαεξερεύνησης,ηLandRoverClassicέχειλανσάρει...AudiRS6:20χρόνιασυγκινήσειςΤιναπεικανείς;Ποιοςδενθατοήθελε,ποιοςδενθαεπιθυμούσεναταξιδεύεισεμαγικέςδιαδρομέςαπολαμβάνονταςεκρηκτικές...ΟιφωτογραφίεςτηςημέραςΔελτίαΤύπουΤοWCostaNarinoυποδέχεταιτουςπρώτουςεπισκέπτεςsitemapΟικονομία&AγορέςΠολιτικήΚοινωνίαΚόσμοςΑθλητικάΑπόψειςΠολιτισμόςΠεριβάλλονTechscienceΥγείαMAutoΝαυτεμπορικήdigitalnetworkFollowusΓιαεπαγγελματίεςΓίνετεσυνδρομητέςτώρα!ΜπείτεστονκόσμοτωνπρονομίωντηςΝαυτεμπορικής.Πατήστεεδώγιαναγίνετεσυνδρομητής.onlineεγγραφήΔιαβάστεπερισσότερα©1996-2022ΗΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΕπικοινωνία|Όροιχρήσηςκαιπολιτικήαπορρήτου

Địa điểm:Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο. Βίντεο, multimedia, Χρηματιστήριο, Πρωτοσέλιδα | naftemporiki.grBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất