موقع المسيرة نت - U-dơ-bê-ki-xtan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

موقع المسيرة نت

  • 2022-01-10Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
موقع المسيرة نت

tên miền:www.almasirah.net.yeĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.almasirah.net.yelưu lượng

516

tên miền:www.almasirah.net.yeTốt hay xấu

Một tương lai khó khăn. Tra tấn đau khổ Hung dữ

trang mạng:موقع المسيرة نتTrọng lượng

1

trang mạng:موقع المسيرة نتIP

206.222.18.82

trang mạng:موقع المسيرة نتNội dung

موقعالمسيرةنت_atrk_opts={atrk_acct:"r2QYo1IWhd10O7",domain:"almasirah.net.ye",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})();import'cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';constel=document.createElement('pwa-update');document.body.appendChild(el);window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-2-1');معلوماتLoading...قناةالمسيرةمدارنايلساتأفقيLoading...قناةالمسيرةمباشرمدارنايلساتأفقيEnglishالقائمةLoading...المسيرةقناةالمسيرةمدارنايلساتأفقيLoading...المسيرةمباشرقناةالمسيرةمباشرمدارنايلساتأفقيأخبار(current)إعلامحربي(current)خطاباتالقائد(current)خريطةجرائمالعدوان(current)فيـــديو(current)تردداتالمسيرة(current)برامج(current)صحيفةالمسيرة(current)منهديالقرآن(current)صفحةالبحث(current)Englishتواصلمعنامننحنشبكةالمسيرةالإعلامية،شبكةيمنيةمتنوعةتسعىلنشرالوعيوقيمالحقوالعدالةبينمختلفشرائحالمجتمعاتالعربيةوالإسلاميةمنمنطلقالثقافةالقرآنية،وتعطيالأولويةللقضيةالفلسطينية،وتعملعلىنصرةقضاياالمستضعفين،ومواجهةتزييفوسائلإعلامقوىالاستكباروكشفمؤامرتهابمصداقيةومهنيةوبطرقإبداعية.البثالمباشرأخبار(current)إعلامحربي(current)خطاباتالقائد(current)خريطةجرائمالعدوان(current)فيـــديو(current)تردداتالمسيرة(current)برامج(current)صحيفةالمسيرة(current)منهديالقرآن(current)البثالمباشر(current)القواتالمسلحةتنفذمناورة(الصمودفيوجهالعدوان) بمشاركةجميعالوحداتالعسكريةبيانالسيدالقائدبمناسبةحلولشهررمضانالمبارك1444هـبالأرقام..وزارةالداخليةتستعرضتفاصيل288.866إنجازاًأمنياًخلال8أعواممنالصمودمؤكدةأنالردسيكونمفاجئاً..الدفاعوهيئةالأركانتحذرالعدومناستمرارالمراوغةوالتصعيدبمرتزقتهالسيدنصرالله:فتححربعلىلبنانيمكنأنيؤديإلىحربفيكلالمنطقةأخرالأخبارالقواتالمسلحةتنفذمناورة(الصمودفيوجهالعدوان) بمشاركةجميعالوحداتالعسكريةتويترفيسبوكواتسابصنعاء|22مارس|المسيرةنت:نفذتالقواتالمسلحةاليمنية،مناورةعسكريةنموذجيةشاركتفيهاجميعالوحداتالعسكرية.محليمنذ13ساعةمؤكدةأنالردسيكونمفاجئاً..الدفاعوهيئةالأركانتحذرالعدومناستمرارالمراوغةوالتصعيدبمرتزقتهصنعاء|22مارس|المسيرةنت:حذرتوزارةالدفاعورئاسةهيئةالأركان،تحالفالعدوانمناستمرارالمراوغةوالتصعيدبمرتزقته،مؤكدةأنالردسيكونمفاجئاًله،وعليهأخذالتحذيراتبمحملالجد.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ13ساعةمقدمةنشرةالأخبارالرئيسةلقناةالمسيرةليومالأربعاء30-08-1444هـ22-03-2023مشهرمباركعلىالجميعوكلعامواليمنأصلبعودا،وأقوىوقوداوأشدبأسا،علىطريقالتحريرالشامل،واستعادةالأرضالمحتلةوانتزاعالحقوقالمشروعة،ومنالسيدالقائدتهنئةخاصةللشعباليمنيوصناعالنصر..تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ14ساعةالرئيسالمشاطيهنئقائدالثورةوالشعباليمنيبحلولشهررمضانالمباركصنعاء|22مارس|المسيرةنت:توجّهالرئيسمهديالمشاط،رئيسالمجلسالسياسيالأعلى،بالتهنئةلقائدالثورة،السيدعبدالملكبدرالدينالحوثي،وأبطالالجيشورجالالأمن،الذينيحرسونفيجبهاتالعزوالكرامة،وأبناءالشعباليمني،وأبناءالأمةالعربيةوالإسلامية،بمناسبةقدومشهررمضانالمبارك.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ14ساعةبيانالسيدالقائدبمناسبةحلولشهررمضانالمبارك1444هـتويترفيسبوكواتسابصنعاء|22مارس|المسيرةنت:توجهالسيدالقائدعبدالملكبدرالدينالحوثي،فيبينلهمساءاليومالأربعاء،بأطيبالتهانيوالتبريكاتلشعبنااليمنيالمسلمالعزيز،وأمتناالإسلاميةكافة،بمناسبةحلولشهررمضانالمبارك.محليمنذ14ساعة100خرقلقوىالعدوانفيالحديدةخلالالساعاتالماضيةالحديدة|22مارس|المسيرةنت:أعلنتغرفةعملياتضباطالارتباطوالتنسيقفيالحديدة،مساءاليومالأربعاء،رصدها100خرقلقوىالعدوانفيالساحلالغربيخلالالـ24ساعةالماضية.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ15ساعةالسيدنصرالله:فتححربعلىلبنانيمكنأنيؤديإلىحربفيكلالمنطقةمتابعات|22مارس|المسيرةنت:أكدالأمينالعاملحزباللهالسيدحسننصرالله،أنفتححربعلىلبنانيمكنأنيؤديإلىحربفيكلالمنطقة.تويترفيسبوكواتسابعربيمنذ15ساعةاللواءالعاطفييعلنهافيوجهالعدوان:صبرنابدأينفد..وقدنضطرإلىاعتمادمعادلةالميناءبالميناءخاص|22مارس|المسيرةنت:أكدوزيرالدفاعاللواءالركنمحمدناصرالعاطفيأنحالةاللاسلمواللاحربالقائمةلنتطول،وأنصنعاءلنتقبلبالمواقفالمنقوصةوالملتوية.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ16ساعةهيئةالزكاةتدشنالمرحلةالسادسةمنمشروعالغارمينفيذمارذمار|22مارس|المسيرةنت:دشنرئيسالهيئةالعامةللزكاةالشيخشمسانأبونشطاناليومالأربعاء،المرحلةالسادسةمنمشروعالغارمينبمحافظةذمار،تحتشعار"مشروعالغارمينعودةللحياة".تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ16ساعةبالأرقام..وزارةالداخليةتستعرضتفاصيل288.866إنجازاًأمنياًخلال8أعواممنالصمودتويترفيسبوكواتسابمحليمنذ17ساعةالفرجي:التحركاتالأمريكيةالمشبوهةفيالمهرةهدفهانهبالثرواتالنفطيةصنعاء|22مارس|المسيرةنت:أدانمحافظالمهرةالقعطبيعليحسينالفرجي،التحركاتالمشبوهةللسفيرالأمريكيوقياداتالأسطولالخامسالأمريكيفيالمناطقالجنوبيةوالشرقيةالمحتلة.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ17ساعةوزيرالصناعةوالتجارةيشددعلىضرورةالتزامالتجاربالقائمةالسعريةالجديدةخاص|22مارس|المسيرةنت:شددوزيرالصناعةوالتجارةمحمدالمطهرعلىضرورةالتزامالتجاربالقائمةالسعريةالجديدةالتيحددتالسقوفالعلياءلأسعارالسلعالغذائيةالأساسيةوالاستهلاكية.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ19ساعةوزارةالداخليةتعلنعصراليومحصادالإنجازاتالأمنيةخلالثمانيةأعواممنالصمودصنعاء|22مارس|المسيرةنت:تعلنوزارةالداخلية،عندالساعةالثالثةعصراليومالأربعاء،حصادالإنجازاتالأمنيةخلالثمانيةأعواممنالصمودفيوجهالعدوانالسعوديالأمريكي.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ21ساعةقواتالعدوتعتقل26فلسطينيامنالضفةوالقدسفلسطينالمحتلة|22مارس|المسيرةنت:شنتقواتالعدوالصهيونياليومالأربعاءحملةاعتقالاتٍواسعة،طالت26فلسطينيًابعدمداهماتلعدةمدنومناطقبالضفةالغربيةومدينةالقدس.تويترفيسبوكواتسابعربيمنذ22ساعةأرقامكارثيةجراءالعدوان..حقوقالإنسانتحصي49ألفضحيةبالقصفالمباشرووفاةمليونونصفبطريقةغيرمباشرةصنعاء|22مارس|المسيرةنت:أعلنتوزارةحقوقالإنسان،اليومالأربعاء،أنعددالضحاياخلالثمانسنواتمنالعدوانوالحصارتجاوز49ألفشهيدوجريحبينهمنساءوأطفال،فيماتوفيقرابةمليونونصفمدنيبطريقةغيرمباشرةجراءالأسلحةالمحرمةوتفشيالأمراضوالحصارالذييمارسهتحالفالعدوانالسعوديالأمريكيعلىاليمنيين.تويترفيسبوكواتسابمحليمنذ22ساعةتحميل...عاجل08:40القواتالمسلحة:نفذتالمناورةمناتجاهاترئيسيةوفرعيةحاكتاقتحاممواقعجبليةوأهدافمنمناطقمفتوحةبمراحلمتعددةوأنساقمختلفة08:40القواتالمسلحة:تمتالمناورةبتكاملبينكافةالوحداتالمشاركةبالتنسيقمعالاتصالاتالعسكريةوتوفيرخدماتالدعمالقتالي08:40القواتالمسلحة:شاركتفيالمناورةوحداتمنقواتالمشاةووحداتضدالدروعوالهندسةوالدفاعالجويوسلاحالجوالمسيروالقوةالصاروخية08:40القواتالمسلحة:شاركتفيالمناورةجميعالوحداتالعسكريةمنقواتالمشاةوقواتالدعمالقتاليمنمختلفالتخصصات08:39القواتالمسلحة:حاكتالمناورةالعسكرية"الصمودفيوجهالعدوان"هجوماعلىأهدافمتنوعةالتضاريسمنهاجبليةوصحراويةوشجريةتمالتقدمإليهامنمناطقمفتوحةالمزيدكلماتمننورنسيانالإنسانللهيكونلهاآثارسلبيةخطيرةجداًعليه،فيدنياهوفيآخرته،ولايتمكنينهضبأيمسؤولية.الإنسانالناسيلله،إذاماكانمرتبطاًبالله،ومشاعرهمرتبطةبالله،يظلدائماًضعيفاً،مهماملك،كضعفحكامالعربالآن،ماهمضعاف،لديهمممتلكاتهائلةمنالأموال؟ولديهمأسلحةهائلة،ولديهم،ولديهم،لكنتراهمفيأضعفموقف!.السيدحسينبدرالديناموقع المسيرة نتلحوثي(رضواناللهعليه)المقررالاسبوعيمقررالأسبوعالأخيرمنشهرشعبانمن25إلى30مختاراتشاهد-سميرالمترب-آثارالعدوانوالحصارعلىقطاعالسياحةفياليمن28-08-1444هـ20-03-2023مشاهد-عبداللهالحمران-مستجداتجرائمالعدوانفيالحدودبصعدة28-08-1444هـ20-03-2023مشاهد-محمدعليخازم-الصموداليمنيفيعيونالمراقبيناللبنانيين28-08-1444هـ20-03-2023متغطيةخاصة-الحصادالعسكري8سنواتمنالصمودمعالعقيدمجيبشمسانوالعميدشارلأبينادر27-08-1444هـ19-03-2023مالمؤتمرالصحفيللمتحدثالرسميللقواتالمسلحةاليمنيةبمناسبةالعامالثامنمنالصمودالوطني27-08-1444هـ19-03-2023ممحليعربيدوليمقالاتثقافةاقتصادترجماتتقاريرخاصة#العدوانالسعوديالأمريكيالأخبارالعاجلةدروسالعهدالعروضالعسكريةمننحنشبكةالمسيرةالإعلاموقع المسيرة نتمية،شبكةيمنيةمتنوعةتسعىلنشرالوعيوقيمالحقوالعدالةبينمختلفشرائحالمجتمعاتالعربيةوالإسلاميةمنمنطلقالثقافةالقرآنية،وتعطيالأولويةللقضيةالفلسطينية،وتعملعلىنصرةقضاياالمستضعفين،ومواجهةتزييفوسائلإعلامقوىالاستكباروكشفمؤامرتهابمصداقيةومهنيةوبطرقموقع المسيرة نتإبداعية.تواصلمعنا[email160;protected]+5913byAlmasirah2023©//import'cdn.jsdelivr.net/npm/@pwabuilder/pwaupdate';constel=document.createElement('pwa-update');document.body.appendChild(el);vardeferredPrompt;window.addEventListener('beforeinstallprompt',function(e){//PreventChrome67andearlierfromautomaticallyshowingtheprompte.preventDefault();//Stashtheeventsoitcanbetriggeredlater.deferredPrompt=e;showAddToHomeScreen();});functionaddToHomeScreen(){vara2hsBtn=document.querySelector(".ad2hs-prompt");//hideouruserinterfacethatshowsourA2HSbuttona2hsBtn.style.display='none';//ShowthepromptdeferredPrompt.prompt();//WaitfortheusertorespondtothepromptdeferredPrompt.userChoice.then(function(choiceResult){if(choiceResult.outcome==='accepted'){console.log('UseracceptedtheA2HSprompt');}else{console.log('UserdismissedtheA2HSprompt');}deferredPrompt=null;});}functionshowAddToHomeScreen(){vara2hsBtn=document.querySelector(".ad2hs-prompt");a2hsBtn.style.display="block";a2hsBtn.addEventListener("click",addToHomeScreen);}//Whentheuserscrollsdown20pxfromthetopofthedocument,showthebuttonwindow.onscroll=function(){scrollFunction()};functionscrollFunction(){if(document.body.scrollTop>20||document.documentElement.scrollTop>20){document.getElementById("myBtn").style.display="block";}else{document.getElementById("myBtn").style.display="none";}}//Whentheuserclicksonthebutton,scrolltothetopofthedocumentfunctiontopFunction(){document.body.scrollTop=0;document.documentElement.scrollTop=0;}varmySwiper=newSwiper('.slider1',{//Optionalparametersloop:true,autoplay:true,//Ifweneedpinationpination:{el:'.swiper-pination',},//Nigationarrowsnigation:{nextEl:'.swiper-button-next',prevEl:'.swiper-button-prev',},//Andifweneedscrollbarscrollbar:{el:'.swiper-scrollbar',},})varmySwiper2=newSwiper('.slider2',{//OptionalparametersthemeColor:'#007aff',loop:true,slidesPerView:1,speed:500,spaceBetween:15,//Ifweneedpinationpination:{el:'.swiper-pination',},//Nigationarrowsnigation:{nextEl:'.swiper-button-next',prevEl:'.swiper-button-prev',},//Andifweneedscrollbarscrollbar:{el:'.swiper-scrollbar',},breakpoints:{//whenwindowwidthis>=320px//whenwindowwidthis>=480px//whenwindowwidthis>=640px769:{slidesPerView:2}}})varmySwiper3=newSwiper('.slider3',{//OptionalparametersthemeColor:'#007aff',loop:true,slidesPerView:1,speed:500,spaceBetween:15,//Ifweneedpinationpination:{el:'.swiper-pination',},//Nigationarrowsnigation:{nextEl:'.swiper-button-next',prevEl:'.swiper-button-prev',},//Andifweneedscrollbarscrollbar:{el:'.swiper-scrollbar',},breakpoints:{//whenwindowwidthis>=320px//whenwindowwidthis>=480px//whenwindowwidthis>=640px769:{slidesPerView:2},1024:{slidesPerView:3},1280:{slidesPerView:4}}})$(document).ready(function(){$(".CloseMapModal").on('click',function(){localStore.setItem('map_closed_popup','1');});//$('.load-more').remove();$('#lightgallery').lightGallery();$('.lazy').Lazy({threshold:100,scrollDirection:'vertical',effect:'fadeIn',visibleOnly:true,});$(".g-scrolling-carousel.items").gScrollingCarousel();});$(document).ready(function(){varfl=1;$(window).scroll(function(){varlastID=$('.load-more').attr('lastID');varlatindex=$('.load-more').attr('latindex');if(/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|OperaMini/i.test(nigator.userent)){varh=100;}else{varh=100;}if(fl==1){if(($(window).scrollTop()+$(window).height()>=$(document).height()-h)&&(lastID!=0)){fl=0;/*alert('wait');*/$.ajax({type:'POST',url:'/getdata.php',data:'id='+lastID+'&i='+latindex,beforeSend:function(){$('.load-more').show();},success:function(html){$('.load-more').remove();$('#postList').append(html);fl=1;/*alert('done');*/}});}}});});$('body').on('change','.op',function(e){$('#as').submit();});$(function(){$('body').on('click','#playlistdiv.vv',function(e){$("#linksa").remove();$("#resolutiona").remove();varurl=$(this).data("url");varid=$(this).data("id");$("#links").prepend('توتير'+'فيسبوك'+'واتساب');$("#videoarea").attr('src','')$("#videoarea").hide();$("#iframearea").attr('src','')$("#iframearea").hide();$(".embed-kwikmotion").remove();vartitle=$(this).data("tt");$("#vtitle").text(title);vartype=$(this).data("type");if(type==0){$(".display").prepend('div").data("type");varurl=$("#playlist>div").data("url");$("#links").prepend('توتير'+'فيسبوك'+'واتساب');if(type==0){$("#iframearea").attr('src','')$("#iframearea").hide();$(".display").prepend('');$("#videoarea").attr({"src":$("#playlistdiv").eq(0).attr("movieurl"),"poster":$("#playlistdiv").eq(0).attr("moviesposter"),//"autoplay":"autoplay"})}else{$("#videoarea").attr('src','')$("#videoarea").hide();$(".display").prepend("");$("#iframearea").attr({"src":$("#playlistdiv").eq(0).attr("movieurl"),})}varurl2='/resolution.php?id='+id;$.ajax({url:url2,success:function(result){$("#resolution").prepend(result)}});})$(document).ready(function(){$('body.toast').toast('show');});vartest1=function(){$('bodydiv#breaking').load('/breakingnews.php');};setInterval(test1,);$(document).ready(function(){if(localStore.getItem('map_closed_popup')){}else{$('#mapmodal').modal('show');}});

Địa điểm:موقع المسيرة نتBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất