Software.af - دانلود رایگان نرم افزار - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

Software.af - دانلود رایگان نرم افزار

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Software.af - دانلود رایگان نرم افزار
  • Địa chỉ trang web:www.software.af
  • IP máy chủ:213.175.208.208
  • Mô tả trang web:Software.af Website

tên miền:www.software.afĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.software.aflưu lượng

462

tên miền:www.software.afTốt hay xấu

Sự thịnh vượng và suy tàn. Thăng trầm Vận may mang đến vận rủi

trang mạng:Software.af - دانلود رایگان نرم افزارTrọng lượng

1

trang mạng:Software.af - دانلود رایگان نرم افزارIP

213.175.208.208

trang mạng:Software.af - دانلود رایگان نرم افزارNội dung

Software.af-دانلودرایگاننرمافزار window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"http:\/\/software.af\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.9.3"}};/*!Thisfileisauto-generated*/!function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;rwindow.dataLayerdefer=deferwindow.dataLayerdefer||defer[];functiondefergt(){dataLayer.push(arguments);}gt('set',defer'linker',defer{"domains":["software.af"]}defer);gt("js",defernewdeferDate());gt("set",defer"developer_id.dZTNiMT",defertrue);gt("config",defer"UA-2-2",defer{"anonymize_ip":true});gt("config",defer"G-9R67XVL63Z"); نرمافزار سیستمعامل لاینوکس ویندوز مکیبنتاش مولتیمدیا ضبطوویرایشویدیو ضبطوویرایشصدا پخشکنندهویدیویی پخشکنندهصوتی امنیتی انتیویروس فایروال نظارتوکنترل گرافیکی آلبومدیجیتال ابزارآیکون ابزارفونت انیمیشنسازی دیگر طراحیدوبعدی طراحیسهبعدی طراحیمهندسی مبدلتصویر نمایشگرتصویر اینترنت ابزاراینترنت ابزارشبکه اشتراکفایل افتیپی کنترلازراهدور سرور مدیریتدانلود مرورگراینترنت اداری آفیس ابزارتالیف پیدیاف پرینترواسکنر ارائه حسابداریوامورمالی سازماندهندهوتقویم ماشینحسابومبدلواحد مبدلاسناد مترجممتن مدیریتپروژه مدیریتمشتری کاربردی ابرازکلیپبورد ابزارتلفنموبایل ابزاررجیستری ابزارسختافزار ابزارهارددیسک اتوماسیون ایجادنسخهپشتیبان بازیابیاطلاعات بهینهساز تبدیلفایل حذفکننده دیسکمدیریتوبوت فشردهسازیفایل سیستمی مدیریتدرایور مدیریتفایل همگامسازی ویرایشگرمتن متفرقه بازی استراتژیک اکشن آنلاین تیراندازی کودکانه ماجرایی مسابقهای معمایی نقشآفرینی ورزشیآموزش گرافیکوطراحی شبکه سیستمعامل سهبعدیوانیمیشن برنامهنویسیوطراحیوب اداریموبایل نرمافزار امنیتی برپایهموقعیت بهداشتوسبکزندگی پیامرسان/ایمیل سازماندهندگان شبکههایاجتماعی عکس/موسیقی/ویدیو کاربردی کتابوکتابخوان ماشینحسابوریاضیات بازی آموزشی استراتژی اکشن بازیآنلاین سرگرمی ماجراجویی مسابقهیی موزیکال نقشآفرینی ورزشی تم شبیهسازی طراحی طبیعت فانتزی متفرقه مذهبی حیوانات نوعسیستمعامل آیاواس اندروید فیلمپربازدیدترینهاInternetDownloadManer6.41Build2–اینترنتدانلودمنیجرPUBGMOBILEv2.1.0–بازیاکشن-بقاخارقالعاده“پابجیموبایل”اندرویددانلودPsiphonVPNبرایکامپیوترفیلترشکنسایفونWinRAR6.11.0Finalx86/x64Win–نرمافزارفشردهسازیوینررGoogleChrome104.0.5112.81Finalx86/x64Win/MacگوگلکرومMicrosoftOfficeProPlus2019v2207Build.RetailVLx86/x64-آفیس2019TelegramDesktop4.0.2-تلگرامبرایکامپیوترWhatsAppMessenger2.22.12.11-واتساپبرایاندرویددانلودآسانKMPlayerSkypeDesktopPCAnyDeskکنترولازراهدورInternetDownloadManerGoogleChromeWinRARastPremiumSecurityMicrosoftOffice2019جدیدتریننرمافزارهاWalkingWarRobotsنگارش8.3.0StableBitCloudDriveنگارش1.2.2.1598Snitنگارش2022.1.1AdobeAcrobatProDCنگارش002.AdobeAcrobatReaderنگارش002.MiniToolPowerDataRecoveryنگارش11.3KaliLinuxنگارش2022.3K-LiteMegaCodecPackنگارش17.1.5IObitDriverBoosterPROنگارش9.5.0.237SkypeDesktopPCنگارش8.87.0.403فیلمهاسریالهاYevadu2ساعت46دقیقه2014Luck1ساعت45دقیقه2022Noah2ساعت18دقیقه2014AtrangiRe2ساعت18دقیقه2021Prey1ساعت40دقیقه2022IAmGroot4دقیقه2022TheSandman482022JangYeongSil602016شبهایمافیا902021یاغی1ساعت2022WalkingWarRobotsv8.3.08211;دانلودبازیبینظیررباتهایجنگیبرایاندرویدتاریخانتشار: 2022-07-11  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 9  دانلود: 22  دستهبندیها: بازیبازیآنلاینموبایل بازیآنلاینرباتهایجنگیمتحرکیکبازیاکشنباقابلیتبازیبهصورتیکتیم6نفریبودهکهبهصورتReal-Time(همزمان)اجرامیشود.بازیWarRobotsتوسطکمپانیمعروفPixonicLLcبرایسیستمعاملهایAndroidطراحیوساختهشدهاستکهباگیمپلیبینظیرخودموفقیتهایزیادیراکسبکردهاست!هماکنونبهصنفجنگجویاناهنیبپیوندید.(بیشتر…)ادامهمطلبStableBitCloudDrive1.2.2.1598x86/x64–ساختدرایومجازیازاطلاعاتابریتاریخانتشار: 2022-08-11  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 0  دانلود: 8  دستهبندیها: ابزاراینترنتایجادنسخهپشتیبانکاربردینرمافزار StableBitCloudDrive 1.2.2.1598x86/x64نامیکنرمافزارجدید،کاربردیوقویدرزمینهساختیکهارددرایومجازیازحساب‌هایابریاست.باایننرمافزار،شمامی‌توانیدیکدرایومجازیراازحافظه‌هایابریخودبسازیدوداده‌هایواقعیخوددرحساب‌هایابریانتخابی‌تانرادرآننگهداریکنید.همانگونهکهمستحضرهستید،اینروزهاتقریباهمه‌یمادرمقیاس‌هایمختلفازامکاناتسرویس‌هایابریبهرهمی‌بریم.اینروزها،حساب‌هایابریبامزایایمتعددیکهدارند،(بیشتر…)ادامهمطلبSnit2022.1.1BuildScreenRecorder–نرمافزارعکسگرفتنوفیلمبرداریازدسکتاپتاریخانتشار: 2022-08-11  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 11  دانلود: 169  دستهبندیها: ضبطوویرایشویدیومولتیمدیانرمافزار ضبطوعكسبرداریازصفحهیمانیتوریكیازاركانبسیارمفیددرساختآموزشهایالكترونیكمخصوصاًآموزشهایمرتبطبانرمافزارهایكاربردیاست.دراینروشكاربرازنزدیكبامحیطكارآشنامیشودوهمزمانهمبهصورتعملیوهمتئوریآموزشدیدهمیشود.حالوجودیكنرمافزارقدرتمنددراینزمینهكاراییشمارادرساختهرچهبهترآموزشالكترونیككمكخواهدكرد.(بیشتر…)ادامهمطلبAdobeAcrobatProDC2022.002.–نرمافزارویرایشفایلهایPDFتاریخانتشار: 2022-08-11  نویسنده: Software.af - دانلود رایگان نرم افزارEhsanNoori  دیدگاه: 8  دانلود: 398  دستهبندیها: اداریپیدیافنرمافزار AdobeAcrobatProDC2022.002.مطمئنابهعنوانپرطرفدارترینمبدلوویرایشگرفایلPDFپیدیافشناختهمیشود,ودلیلآنهماستفادهازابزارهایهوشمندویرایشیاستکهامکانمدیریتبراسنادراراحتیکپارچهوطورکاملمیدهد.ازامکاناتادوباکروباتپروفشنالاگربخواهیمچیزیبگوییمتنهابایدبهطرحنمونههاییازآنبسندهکنیم.(بیشتر…)ادامهمطلبAdobeAcrobatReaderDC2022.002.–نرمافزارادوبآکروباSoftware.af - دانلود رایگان نرم افزارتریدرتاریخانتشار: 2022-08-11  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 10  دانلود: 620  دستهبندیها: کاربردیمتفرقهنرمافزار AdobeAcrobatReaderDCامروزهباگسترشاستفادهازاسنادالکترونیکیوکتابهایالکترونیکییاهمانبهاصطلاحایبوکهانیازبهداشتنیکنرمافزارخوبوباحجممناسببرایخواندناینگونهاسنادمتنیبیشازپیشاحساسمیشود،ایناسنادکهاکثرابهفرمتشناختهشدهپیدیافمیباشندبرایاجراوقابلیتمنایشاطلاعاتمحتوایخودنیازبهیکنرمافزارپیدیافخوانیاهمانPDFReaderدارند.(بیشتر…)ادامهمطلبMiniToolPowerDataRecoveryv11.3x64–بازیابیفایلهاوپوشههاتاریخانتشار: 2022-08-11  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 5  دانلود: 175  دستهبندیها: بازیابیاطلاعاتکاربردینرمافزار MiniToolPowerDataRecoveryv11.3x64ابزارقدرتمندیبرایبازیابیاطلاعاتازدسترفتهمیباشد.اینبرنامهقادربهبازیابیفایلهایRead-onlyواطلاعاتنرمافزارینیزمیباشد.ایننرمافزارفایلهاییکهبهسببحملهویروس,حذفوخرابیپارتیشن,خرابیسیستمعاملوعواملیدیگریحذفشدهباشندرابازیابیمیکند.(بیشتر…)ادامهمطلبKaliLinux2022.3–سیستمعاملکالیلینوکستاریخانتشار: 2022-08-10  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 15  دانلود: 361  دستهبندیها: امنیتیسیستمعامللاینوکس KaliLinux2022.3سیستمعاملکالیلینوکس یکیازمحبوب‌ترینتوزیع‌هایسیستم‌عاملمنبعبازلینوکس،برایمتخصصینهکوامنیتاست.همانطورکهمی‌دانید،سیستم‌عامللینوکس،یکسیستم‌عاملکامپیوتریامن،پرسرعت،سبکورایگاناستکهازسویبرنامه‌نویسانسرتاسردنیا،توسعهدادهمی‌شود.(بیشتر…)ادامهمطلبK-LiteMegaCodecPack17.1.58211;پلیروکدکتصویریتاریخانتشار: 2022-08-10  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 3  دانلود: 258  دستهبندیها: پخشکنندهویدیوییمولتیمدیا K-LiteCodecPackنرمافزارپخشویدیو،کهدارایCodecهایلازمبرایپخشانواعفرمتهایصوتیوتصویریمیباشد،بهطوریکهپسازنصباینمجموعهمیتوانیداکثرکلیپهایصوتیوتصویری(WMA,AAC,AC3,M4A,MP2,OGG,DivX,I,WMV,RM,MOV,MP4)رادرسیستمخوداجرا(پخش)کنید.(بیشتر…)ادامهمطلبIObitDriverBoosterPRO9.5.0.237–نرمافزارنصبوآپدیتدرایورهاتاریخانتشار: 2022-08-10  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 5  دانلود: 166  دستهبندیها: کاربردیمدیریتدرایورنرمافزار  IObitDriverBoosterنرم‌افزاریکهتوسطآنشمامیتوانیددرکمترینزمانممکن،درایورسخت‌افزارهایخودرابهروزرسانینماید.درایورهانرم‌افزارهاییهستندکهدائماازسویکمپانی‌هایسازندهسخت‌افزاربروزرسانیمی‌شوندودرهرنسخهمشکلاتاحتمالیبرطرفمی‌شود ویاامکاناستفادهازسخت‌افزاربهنحویبهتروبهینه‌ترفراهممی‌گرددکهمطمئناجستجودراینترنتبهصورتدستیبراییافتندرایورموردنظرامریوقتگیراست.(بیشتر…)ادامهمطلبSkypeDesktop8.87.0.4038211;اسکایپبرایویندوزتاریخانتشار: 2022-08-10  نویسنده: EhsanNoori  دیدگاه: 4  دانلود: 381  دستهبندیها: ابزاراینترنتاینترنتپیامرسان/ایمیلنرمافزار اسکایپبرایویندوز  SkypeDesktopPC8.87.0.403نامنرمافزاریشناختهشدهوقدرتمنددرزمینهگفتگویآنلاینباسایرکاربراندرسارسرجهاناست.درابتدا،اسکایپصرفابهعنوانابزاریجهتبرقراریارتباطرایگانصوتیوتصویریشناختهمی‌شد.تماس‌هایتصویریپیام‌رساناسکایپ،ازکیفیتبسیاربالاییبرخوداراست(بیشتر…)ادامهمطلب123…209بعدی»پیوندهایپیشنهادیآموزشرهانتفیلمموسیقیموسسهخیریهرهاتماسباماایمیلآدرس:sales@rahanet.afتلفن:0 40;041; 9343;نشانی:شهیدصادق20,هرات,افغانستانDonaldeCommerce©2020.AllRightsReservedنرمافزار سیستمعامل لاینوکس ویندوز مکیبنتاش مولتیمدیا ضبطوویرایشویدیو ضبطوویرایشصدا پخشکنندهویدیویی پخشکنندهصوتی امنیتی انتیویروس فایروال نظارتوکنترل گرافیکی آلبومدیجیتال ابزارآیکون ابزارفونت انیمیشنسازی دیگر طراحیدوبعدی طراحیسهبعدی طراحیمهندسی مبدلتصویر نمایشگرتصویر اینترنت ابزاراینترنت ابزارشبکه اشتراکفایل افتیپی کنترلازراهدور سرور مدیریتدانلود مرورگراینترنت اداری آفیس ابزارتالیف پیدیاف پرینترواسکنر ارائه حسابداریوامورمالی سازماندهندهوتقویم ماشینحسابومبدلواحد مبدلاسناد مترجممتن مدیریتپروژه مدیریتمشتری کاربردی ابرازکلیپبورد ابزارتلفنموبایل ابزاررجیستری ابزارسختافزار ابزارهارددیسک اتوماسیون ایجادنسخهپشتیبان بازیابیاطلاعات بهینهساز تبدیلفایل حذفکننده دیسکمدیریتوبوت فشردهسازیفایل سیستمی مدیریتدرایور مدیریتفایل همگامسازی ویرایشگرمتن متفرقه بازی استراتژیک اکشن آنلاین تیراندازی کودکانه ماجرایی مسابقهای معمایی نقشآفرینی ورزشیآموزش گرافیکوطراحی شبکه سیستمعامل سهبعدیوانیمیشن برنامهنویسیوطراحیوب اداریموبایل نرمافزار امSoftware.af - دانلود رایگان نرم افزارنیتی برپایهموقعیت بهداشتوسبکزندگی پیامرسان/ایمیل سازماندهندگان شبکههایاجتماعی عکس/موسیقی/ویدیو کاربردی کتابوکتابخوان ماشینحسابوریاضیات بازی آموزشی استراتژی اکشن بازیآنلاین سرگرمی ماجراجویی مسابقهیی موزیکال نقشآفرینی ورزشی تم شبیهسازی طراحی طبیعت فانتزی متفرقه مذهبی حیوانات نوعسیستمعامل آیاواس اندروید فیلم

Địa điểm:Software.af - دانلود رایگان نرم افزارBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất